Zateplenie plochej strechy pre bytové domy - Strechy Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Žilinský, Nitriansky kraj - Údržba, oprava, modernizácia, zateplenie strechy StrechoStav

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zateplenie plochej strechy pre bytové domy

Produkty > Ploché strechy
Pozrite si video o rekonštrukcii a zateplení strechy.
V prípade problémov s prehrávaním videa klinite na
https://www.youtube.com/watch?v=y6_ZRdA6Sx4

https://www.youtube.com/watch?v=QT383x8c2Fs

Posted by StrechoStav on 14. január 2017


Účelom zateplenia plochej strechy je zabrániť úniku tepla cez stropy bytov, ktoré sú priamo pod strechou. Taktiež po zateplení strechy nepreniká teplo do stropov bytov, takže sa byty v letných mesiacoch neprehrievajú.


Pre  zateplenie plochej strechy používame PIR polyisokyanurátové dosky a tiež najnovšie fenolové dosky, ktoré majú najvyššie tepelnoizolačné vlastnosti. Výhodou PIR polyisokyanurátových dosiek a fenolových dosiek je dlhé zachovanie tepelnoizolačných vlastností. Sú nenasiakavé a majú vysokú odolnosť voči  vlhkosti. Vďaka tomu, že do dosiek nepreniká vlhkosť nedochádza k ich rozpadávaniu, alebo odhnívaniu.

Naopak tepelnoizolačné materiály, do ktorých vlhkosť môže preniknúť strácajú po niekoľkých rokoch svoje tepelnoizolačné  vlastnosti. Vlhký materiál nemôže tepelne izolovať. PIR a fenolové dosky so svojou  odolnosťou voči vlhkosti sú špičkovým materiálom v tepelnoizolačných materiáloch. PIR polyisokyanurátové dosky a fenolové dosky v porovnaní s polystyrénom, alebo minerálnou vlnou majú takmer dvojnásobne vyššie tepelnoizolačné vlastnosti. Znamená to, že stačí polovičná hrúbka zateplenia pre dosiahnutie rovnakých parametrov. Odpadá tak navyšovania atiky, alebo zhotovenie pomocných konštrukcií na streche.

Staré strechy majú často množstvo priehlbín. Pevné PIR a fenolové dosky majú vysokú pevnosť a vďaka tomu vieme strechu vyspádovať a odstrániť nežiadúce priehlbiny, v ktorých zostáva stáť voda na streche.Následne, ako finálnu izoláciu proti vode používame modifikované asfaltové pásy výrobcu INDEX s.p.a., alebo PVC fólie výrobcov FATRAFOL, ALKORPLAN. Záleží od výberu zákazníka a od vhodnoti použitia. Na asfaltové pásy i na PVC  fólie platia rovnaké záručné lehoty po dobu 10 rokov.


Súčasťou zateplenia plochej strechy je kompletná obnova strechy. Ide nové oplechovania na streche, nový žľabový systém, nový bleskozvod s revíziou, rekonštrukcia komínov alebo vetrákov na streche.  

Cena zateplenia plochej strechy s kompletným príslušenstvom začína už od 65,- € s DPH za m2 plochy strechy. Pre rýchly výpočet ceny zateplenia strechy počítajte takto:
1., Vypočítajte celkový pôdorys Vášho bytového domu  
2., Teraz vynásobte pôdorys sumou 65,- € a vyjde vám orientačná cena zateplenia.

Príklad: dom má pôdorys 20x10 metrov
1., Celkový pôdorys strechy je 20x10=200 m2
2., Pôdorys strechy vynásobíme sumou 65,- €. Teda 200 x 65= 13 000,- s DPH.

Uvedené informácie poskytujú základný prehľad, aký je postup zateplenia strechy bytového domu.
Konkrétne technológie použité k zatepleniu strechy,  doplnky na streche a hrúbku zateplenia upresňujeme vždy individuálne po  obhliadke strechy. Presný cenový rozpočet spracovávame po obhliadke.

Po dohode vykonáme obhliadku a zameranie Vašej strechy. Následne vypracujeme presnú cenovú ponuku. Vyplňte formulár na úvodnej stránke a dohodneme si termín stretnutia.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky