Čo StrechoStav prináša - Strechy Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Žilinský, Nitriansky kraj - Údržba, oprava, modernizácia, zateplenie strechy StrechoStav

Čo StrechoStav prináša

O nás

Prehľadná spolupráca

– prostredníctvom digitálnych 3D modelov a konfigurátorov investorom prinášame prehľad jednotlivých riešení už vo fáze prípravy stavby. Zapracujeme do stavby špecifikácie, požiadavky aj pri zložitejších projektoch, ktoré zahŕňajú činnosti z viacerých profesií.
– digitálny 3D model investorom prináša väčšiu transparentnosť. Taktiež štruktúrované dáta pomáhajú udržiavať prehľad od prípravy projektu až po ukončenie realizácie.
– 3D model prináša lepšiu komunikáciu a porozumenie medzi zainteresovanými osobami, minimalizuje chyby pri návrhu a príprave projektu, sprehľadňuje zmeny pri realizácii a lepšie zohľadňuje potreby investorov.
– systémovou prípravou stavby, chceme investorom priniesť kvalitnejšiu spoluprácu.


Building information modeling - BIM 3D, 4D, 5D

– sme pripravení na realizáciu stavby podľa digitálnej BIM dokumentácie, vypracovanej vo formáte IFC.
– pracujeme s BIM platformami, ktoré sú kompatibilné so softwarmi Autodesk Revit a Graphisoft ARCHICAD.
– dáta prevzaté z BIM modelu prenášame pomocou prevodníkov, do našich interných firemných softwarov. Prevzaté dáta ďalej spracovávame, pre realizáciu stavby do grafov, diagramov a tabuliek.


Údržba budovy

– pre dlhodobých zákazníkov a správcov budov, ponúkame údržbu a odstraňovanie lokálnych porúch na budove.
– pravidelná údržba minimalizuje náklady, nakoľko včasné odstránenie poruchy neprerastie do rozsiahlych opráv.
– náš digitálny systém umožňuje evidovať a triediť informácie o poruchách budovy. Následne podľa plánovaných opráv odstraňujeme lokálne závady.


Poradenstvo

– poradenstvo pri rozhodovaní, poskytujeme overené, efektívne riešenia s dlhšou životnosťou a funkčnosťou strechy.
– navrhované postupy doporučujeme podľa potrieb, účelu využitia strechy, podľa štandardov a noriem.
Požiadavky a potreby

– zaujímajú nás potreby investorov a požiadavky na funkčnosť.
– pre náročných investorov vieme na požiadanie vypracovať multikriteriálnu analýzu variant, následne predstavíme optimálny, alebo ideálny variant.
- výber farby a tvaru krytiny, závisí od rozhodnutia investora. Druhy materiálov odporúčame v súlade s technickými normami, sklonom strechy a oblastnými podmienkami.Výber strešných materiálov

– niektorí investori preferujú materiály, ktoré sa im v minulosti osvedčili. U nás majú možnosť, vybrať si materiály od overených výrobcov, ktorých preferujú.  Pri výbere je dôležité
, aby materiály spĺňali technické parametre a vhodnosť použitia.
Obhliadka strechy a zameranie

– detailná príprava stavby je možná po obhliadke a upresnení požiadaviek. Po dohode vykonáme obhliadku a zameranie budovy.
– zaujíma nás, aké sú očakávania investorov a potreby plánovaného využitia strechy. Odporúčame technické riešenia, ktoré sa čo najviac priblížia k ich spokojnosti.Strechy na kľúč

– ak je potrebné popri streche zrealizovať aj iné stavebné práce nie je potrebné zháňať samostatnú firmu. Strechu aj so stavebnými prácami vieme kompletne zrealizovať.

Záruka

–  na všetky materiály a montáž poskytujeme písomnú záruku.  Samozrejmosťou sú certifikované a overené materiály.
– ak nastane počas záruky závada na streche,  odstránime ju do 48 hodín.  Neohrozujúce poruchy strechy odstraňujeme do 10 dní.


Montážnici

– dbáme na dôstojné vystupovanie zamestnancov, poriadok na stavbe a odborný prístup.
Úspora

– zateplené strechy investorom šetria financie na energiách, súčasne zvýšujú kvalitu bývania a tepelný komfort. Po zateplení získavajú úspory na prevádzkových nákladoch.Zhodnotenie domu

– nová strecha zhodnocuje každú budovu. Zateplená strecha zároveň zvyšuje energetickú triedu budovy, čo znamená, že budova sa stavá energeticky menej náročnou a hodnotnejšou.
– zelené vegetačné strechy, terasy, pojazdné strechy, či solárne strechy rozširujú možnosti využitia strešnej plochy, čím majitelia budov získavajú pridanú hodnotu s rozšírením funkcionality strechy.Tradícia

– Sme rodinná firma a strechy montujeme už od roku 1990. Vďaka dlhej tradícii v strechárskom remesle a nazbieraným praktickým skúsenostiam, sa môžu investori na nás spoľahnúť.
– Dlhoročné skúsenosti a odborný prístup prináša investorom kvalitnú strechu s dlhou životnosťou.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky