Prístup na základe manažérstva kvality. Zvyšovanie kvality a udržateľný úspech organizácie StrechoStav, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

StrechoStav udržateľný rozvoj

O nás
Prístup na základe manažérstva kvality
– pri rozvoji podnikateľskej činnosti akceptujeme medzinárodné európske usmernenia STN EN ISO 9004:2009 pre manažérstvo trvalého úspechu organizácie.
- v súlade s normou sa odvíjame od potrieb zákazníkov, snažíme sa o zvyšovanie kvality a zlepšovanie dodania. Zároveň sa snažíme o zlepšovanie vzájomného úžitku a kontinuity.
- pre lepšiu identifikáciu potrieb zákazníkov pravidelne analyzujeme technologický vývoj, očakávania zákazníkov a ekonomické prostredie
- zlepšujeme a zefektívňujeme procesy pre zvyšovanie celkovej produktivity a robíme opatrenia pre zvyšovanie účinnosti a efektivity práce
- v oblasti benchmarkingu sa zaujímame najmä o zahraničné poznatky a zároveň podporujeme ich zavedenie na domácom trhu
- našim zámerom je zvyšovanie úrovne riadiacich činností, riadenia zdrojov a systémového prístupu na čo najvyššiu možnú úroveň
- analýzy vykonávame na základe parametrov a číselných porovnaní, aby sme dosahovali čo najvyššiu racionalizáciu v procesoch
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky