Prístup na základe manažérstva kvality. Building information management BIM a 3D nákresy. Zvyšovanie kvality a udržateľný úspech organizácie StrechoStav, s.r.o.

BIM a 3D nákresy spracovávme najmä pre existujúce strechy, kde je potrebné navrhnúť efektívnu rekonštrukciu, alebo zateplenie strechy

Strecha - Building information management BIM a 3D nákresy spracovávme najmä pre existujúce strechy, kde je potrebné navrhnúť efektívnu rekonštrukciu, alebo zateplenie strechy

Strecha - BIM a 3D nákresy spracovávme najmä pre existujúce strechy, kde je potrebné navrhnúť efektívnu rekonštrukciu, alebo zateplenie strechy

Strecha - Building information management BIM a 3D modely strechy spracovávme najmä pre existujúcu strechu, kde je potrebné navrhnúť efektívnu rekonštrukciu, alebo zateplenie strechy.

StrechoStav udržateľný rozvoj a obehové hospodárstvo

O nás
Prístup na základe usmernení ISO noriem
– pri rozvoji podnikateľskej činnosti zohľadňujeme medzinárodné európske usmernenia ISO 14001:2015 Systémy manažérstva enviromentu, STN EN ISO 9004:2009 pre manažérstvo trvalého úspechu organizácie
- v súlade s normami usilujeme o zosúladenie potrieb trhu a zainteresovaných osôb, snažíme sa o zvyšovanie kvality práce a zlepšovanie dodania. Zároveň sa snažíme o zlepšovanie vzájomného úžitku a kontinuity
- v oblasti enviromentu usilujeme o efektívneho nakladanie so zdrojmi, pri realizácii hľadáme efektívne technické riešenia, efektívny výber materiálov, preferujeme recykláciu strešných krytín a materiály odovzdávame na recykláciu pre ich opätovné využitie v hospodárstve, riešenia pre suchú výstavbu a iné ekologické riešenia
- v zmysle obehového hospodárstva navrhujeme technické riešenia pre strechy, ktoré sú trvácnejšie, ľahšie opraviteľné a bolo ich možné modernizovať.
- zapracovávaním IT riešení pre spracovanie dát a preferovaním internetovej komunikácie šetríme životné prostredie
- pri administratívnych činnostiach používame inteligentné softwarové spracovanie, mobilné aplikácie a online konfigurátory, ktoré nahrádzajú výpočty na papieri a nákresy v papierovej forme
- väčšinu dokumentov uchovávame v digitálnej forme, čím znižujeme priestor a záťaž na archivovanie množstva paierov
- v oblasti benchmarkingu sa zaujímame najmä o postupy z iných rozvinutých krajín, ktoré sú definované ako najlepšia prax a zároveň ich zapracovávame do našich procesov
- našim zámerom je zvyšovanie úrovne racionalizácie riadiacich činností, efektívneho riadenia zdrojov a systémového prístupu na čo najvyššiu možnú úroveň
- analýzy vykonávame na základe parametrov a číselných porovnaní, aby sme dosahovali čo najvyššiu racionalizáciu v procesoch
- pre zlepšovanie prípravy stavby používame digitálnu metódu BIM, pri ktorej je zabezpečený presnejší a premyslenejší návrh rekonštrukcie
- zdieľaním dát so zákazníkom prinášame lepšiu kontrolu nad projektom, nákladmi a zákazník sa tak môže lepšie rozhodovať.
- metóda BIM prináša lepšie spracovanie informácií projektu, pri realizácii prináša vyššiu hospodárnosť a efektívnosť a má vyplyv na znižovanie dopadov na životné prostredie.
- týmto zároveň zlepšujeme a analyzujeme technologické riešenia a postupy, ktoré poskytujú zákazníkom vyššiu kvalitu a dlhšiu životnosť strechy za primeranú cenu.
- 3D nákresy spracovávme najmä pre existujúce strechy, kde je potrebné navrhnúť efektívnu rekonštrukciu, alebo zateplenie strechy
- ďalším zlepšením je, že všetky tieto údaje o stavbe a 3D modely vieme elektronicky zdieľat so zákazníkmi a zainteresovanými osobami (s úradmi, so stavebným dozorom)
- pre aktívnu spoluprácu zdieľame informácie so zákazníkom a dávame priestor dialógu. Spoločne tak vypracovávame zadanie, ktoré spĺňa požiadavky zúčastnených strán.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky