Prístup na základe manažérstva kvality. Zvyšovanie kvality a udržateľný úspech organizácie StrechoStav, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

StrechoStav udržateľný rozvoj

O nás
Prístup na základe manažérstva kvality
– pri rozvoji podnikateľskej činnosti akceptujeme medzinárodné európske usmernenia STN EN ISO 9004:2009 pre manažérstvo trvalého úspechu organizácie.
- v súlade s normou vychádzame z potrieb zákazníkov a zainteresovaných osôb, snažíme sa o zvyšovanie kvality práce a zlepšovanie dodania. Zároveň sa snažíme o zlepšovanie vzájomného úžitku a kontinuity.
- pre lepšiu identifikáciu potrieb zákazníkov pravidelne analyzujeme technologický vývoj, očakávania zákazníkov a trhové prostredie
- zlepšujeme a zefektívňujeme procesy pre zvyšovanie celkovej produktivity a robíme opatrenia pre zvyšovanie účinnosti a efektivity práce
- v oblasti benchmarkingu sa zaujímame najmä o postupy z iných rozvinutých krajín, ktoré sú definované ako najlepšia prax a zároveň ich zavádzame do našich procesov
- našim zámerom je zvyšovanie úrovne riadiacich činností, riadenia zdrojov a systémového prístupu na čo najvyššiu možnú úroveň
- analýzy vykonávame na základe parametrov a číselných porovnaní, aby sme dosahovali čo najvyššiu racionalizáciu v procesoch
- usilujeme však o pravidelné zlepšovanie, napredovanie a technologický rozvoj
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky