Striekaná PUR pena pre zateplenie strechy vs. zateplenie z PIR dosiek

Aký je rozdiel medzi striekanou PUR izoláciou a PIR platňami?

Striekaná PUR izolácia Striekaná PUR izolácia

Striekaná PUR izolácia expanduje priamo na strešnej konštrukcii, s čím je spojených viacero rizík:

- vysoké riziko požiaru pri aplikácii PUR izolácie na steny komínov.

- pri požiari PUR peny sa uvoľňuje jedovatý plyn kyanid. (Zdroj: FIREMAT, s.r.o., Sliač a MUDr. Markéta Petrovová, LF MU Brno, Klinika pracovního lékařství FN USA)

- PUR izolácia nie je ekologická, ani recyklovateľná. Likvidácia a rozklad striekaného polyuretánu sa odhaduje na cca 1 000 rokov. (Zdroj: www.izoleko.sk) Nevýhodou je aj obtiažna možnosť odstránenia zo strešnej konštrukcie, po skončení životnosti.

- pokiaľ sa nenájde spôsob ako recyklovať striekaný polyuretán, bude likvidovaný ako nebezpečný odpad, obdobne ako sa dnes likviduje azbest. Zvýšené náklady na odstránenie a likvidáciu striekaného polyuretánu bude znášať zákazník, stavebník.

- v praxi sú dosahované odlišné parametre striekanej PUR izolácie, než deklaruje výrobca v technických listoch. (Zdroj: Divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.)

- výsledok pri aplikácii striekanej PUR izolácie je závislý od vonkajšej teploty, vlhkosti vzduchu a spôsobu aplikácie

- chemický proces na stavbe má nejednoznačný výsledok bunkovej štruktúry (vznikajú vzduchové dutiny), čo znižuje tepelnoizolačné vlastnosti už od prvého dňa po montáži (Zdroj: Divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.)

- takzvaná "vzdušnosť" striekanej PUR izolácie znamená vyššiu nasiakovosť vlhkosťou. Voda, ktorá sa používa v aplikačnom procese prispieva k riziku plesní, hniloby krovu a ostatných častí skladby strechy

- po nasiaknutí vlhkosťou, izolácia strechy výrazne stráca tepelnoizolačné vlastnosti

- dochádza k uvoľnovaniu nebezpečných látok počas aplikácie a aj po aplikácii

- neodporúča sa na strechy, do obytných podkroví, alebo do budov, kde sa zdržujú ľudia

- neodporúča sa ju nanášať na horľavé nosné konštrukcie, ktoré nemajú požiarnu odolnosť

- aplikácia PUR izolácie na podstrešnú fóliu je nesprávna, nakoľko sa tým znefunkční difúznosť podstrešnej fólie

- montáž akejkoľvek tepelnej izolácie v podkroví, bez parozábrannej fólie je nesprávna. Parozábrannú fóliu je potrebné vždy montovať pod sadrokartón.

- striekaná PUR izolácia nie je dostatočne odolná voči vyšším teplotám na strechách a v podkroví, praská, stráca objem, rozpadá sa na prach


- Cech strechárov Slovenska - Čo treba vedieť o striekanej PUR pene. Stiahnúť PDF

Pre zateplenie strechy odporúčame tvrdené PIR platne, ktoré sú vyrábané priemyselne v továrňach:

- chemický proces tvrdnutia PIR platní je riadený vo výrobe, aby sa dosahovali presné parametre materiálu

- platne majú rovnomernú hrúbku a objemovú hmotnosť (30 kg/m3)

- PIR platne prechádajú vo výrobe skúškami, kontrolou a meraniami

- tepelnoizolačné vlastnosti a výsledok chemického procesu výroby je garantovaný výrobcom

- jednoznačný výsledok uzavretej bunkovej štruktúry, zaisťuje presné tepelnoizolačné vlastnosti a súčiniteľ tepelnej vodivosti (λD 0,022 W/m.K)

- PIR platne majú minimálnu nasiakavosť (2%), majú vyššiu pevnosť v tlaku (od 120kPa) a zvýšenú odolnosť proti ohňu (E)

- tvrdené PIR platne sa odporúčajú do obytných podkroví, ako nadkrokvové zateplenie, alebo pre zateplenie plochých striech

- pri montáži tepelnej izolácie vo viacerých vrstvách sa prestriedajú styčné špáry, čím sa zamedzuje tepelným stratám

- PIR platne sú demontovateľné zo strechy, jednoducho sa separujú a je možná ich recyklácia

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky