Nadstavba šikmej strechy s nízkym sklonom pre bytové domy - Strechy Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Žilinský, Nitriansky kraj - Údržba, oprava, modernizácia, zateplenie strechy StrechoStav

Nadstavba šikmej strechy so sklonom pod BSS pre bytové domy

Produkty > Šikmé strechy

Nadstavba šikmej strechy s nízkym sklonom na  existujúcu plochú strechu prináša dlhšiu životnosť krytiny a väčšie  tepelné úspory. Šikmá strecha prispieva k lepšiemu vzhľadu bytového domu.


Nadstavbu strechy vykonávajú traja až piati pracovníci v závislosti od veľkosti strechy a náročnosti prác. Nadstavba strechy začína pri zhotovení obvodového venca,  na ktorý je osadený drevený krov, obvykle pod sklonom od 10° do 20°. Pri tomto type striech je potrebné dodržať zásady a opatrenia, ktoré sa vyžadujú pri sklonoch menších ako 22°, teda pod bezpečný sklon strechy (BSS).  Celá konštrukcia krovu je ošetrená nástrekom  proti červotočom a plesniam.

Na krokvy montujeme vysokodifúznu podstrešnú  fóliu so skúškou USB-A, ktorá služi, ako podstrešná izolácia v prípade orosenia krytiny a zároveň umožňuje odvádzať vlhkosť z povalového priestoru.


Ďalej na krov montujeme kontralaty a latovanie, ktoré slúžia na uchytenie strešnej  krytiny. Latovanie ošetrujeme ochranou proti červotočom a plesniam. Tým  je zaistená dlhšia životnosť latovania.Strešné krytiny na  šikmé strechy s nízkym sklonom (pod BSS 22°) montujeme najčastejšie z plechov RUUKKI, alebo zo škridiel TONDACH, BRAMAC. Tiež montujeme aj asfaltové šindle OWENS. Spolupracujeme s osvedčenými  výrobcami, ktorí pôsobia na Slovenskom trhu desiatky rokov.

Ďalšie funkcie nadstavby šikmej strechy sú:
- možnosť odvádzania dažďovej vody zo strechy do vsakovacích jám, alebo zberných nádrží, čo odľahčuje verejnú kanalizáciu najmä pri výdatných dažďoch. Zároveň v suchom období môže byť zrážková voda použitá na zavlažovanie, alebo odparovanie. Vlastníci získavajú zároveň finančné úspory na poplatkoch za zrážkovú vodu
- zníženie environmentálnej záťaže. Strecha je rozoberateľná a jednotlivé materiály je možné po skončení životnosti od seba oddeliť. Plechovú krytinu a drevo je možné zrecyklovať ako druhotnú surovinu
- možnosť použitia strešnej krytiny s dlhšou životnosťou, než by bola dosiahnutá s asfaltovými pásmi, alebo PVC fóliou na pôvodnej plochej streche
- zaistenie bezúdržbovosti strešnej krytiny, ktorá má výrobcom garantovanú povrchovú úpravu a nevyžaduje si vykonávať dodatočné povrchové úpravy
- modernizácia zastaralého vzhľadu bytového domu, ktorá sa uplatnila a osvedčila pri modernizácii mnohých bytových domov
- zníženie zaťaženia panelov plochej strechy pri množstve snehu, čo vedie k menšiemu namáhaniu stropných panelov a predĺženiu ich životnosti
- zmiernenie premŕzania stropných panelov pôvodnej strechy, čím sa predlžuje životnosť stropných panelov
- zabránenie pôsobeniu priameho slnečného žiarenia na stropné panely a zníženie prehrievania v letných mesiacoch
- možnosť vrstviť a dopĺňať tepelné izolácie v povalovom priestore
- možnosť jednoduchšieho osadenia fotovoltaických, alebo solárnych panelov, bez požiadaviek na stojanové konštrukcie, ako je to pri plochých strechách

Dlhoročný vývoj a výroba strešných krytín prináša istotu, že nová strecha bude spoľahlivá. Záruku na montáž poskytujeme v lehote 10 rokov a na materiály výrobcovia poskytujú záruky až do 50 rokov.

Súčasťou  nadstavby strechy je napojenie odvetrania stupačiek na ventilačné  turbíny, ktoré odsávajú vlhkosť, pachy zo stupačiek a digestorov celých 24 hodín.  Tepelnú úsporu zaistí zateplenie z minerálnej vlny, obvykle v  hrúbke 200 mm, ktorá je uložená v povalom priestore. Samozrejmosťou je  nový bleskozvod s revíziou, nové žľaby (ríny) a zvodové rúry, snehové  zábrany.

Cena nadstavby strechy sa pohybuje od 125,- € do 380,- € s DPH za m2 plochy strechy. Závisí to od rozsahu prác, použitých materiálov a členitosti strechy. Pre základný výpočet ceny nadstavby použite kalkulačku pre výpočet ceny strechy.Uvedené informácie poskytujú základný prehľad, aký je postup nadstavby strechy s nízkym sklonom (pod BSS) pre bytové domy. Konkrétne technológie použité k nadstavbe strechy, doplnky na streche a typ strešnej krytiny upresňujeme individuálne po vypracovaní projektu, ktorý sa riadi príslušnými STN normami. Presný cenový rozpočet predložíme po vypracovaní projektovej dokumentácie. Pre tento typ strechy vieme po dohode zabezpečiť kompletné vypracovanie projektovej  dokumentácie v celom rozsahu pre stavebné povolenie, ktoré je potrebné predložiť stavebnému úradu. Tento typ strechy zároveň vyžaduje vydanie stavebného povolenia od stavebného úradu.

Po dohode vykonáme obhliadku a zameranie Vašej strechy. Následne je možné u nás objednať projektovú dokumentáciu a vypracovať presnú cenovú ponuku. Vyplňte formulár na úvodnej stránke a dohodneme si termín stretnutia.

 
Hlavná stránka | Kde robíme | Produkty | Cena strechy | O nás | Kontakt | Hlavná mapa stránky
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky