Podstrešná fólia USB-A podľa ZVDH pre zateplenie, novostavu a rekonštrukciu strechy - StrechoStav, s.r.o.

Odborné poradenstvo pre výber podstrešnej fólie podľa technických parametrov.

Konfigurátor pre určenie triedy tesnosti podstrešnej fólie.
Správne podstrešie zabezpečuje dlhodobú funkčnosť Vašej strechy.

Sklon Vašej strechy: 

 ° Zadajte sklon Vašej strechy v rozsahu 7°- 80°

Bezpečný sklon Vašej strešnej krytiny: 

Nájdete ho v technickom liste Vašej strešnej krytiny.
Využívanie podkrovia na obytné účely:
áno, tepelná izolácia bude uložená medzi krokvami, alebo nad krokvami

Konštrukčné zvláštnosti:

veľmi členité strešné plochy - napr. úžľabie, strešné okno, vikier
zvláštne tvary striech – napr. polkruhové, kruhové strechy
krokvy dlhšie ako 10 m

Klimatické podmienky:

Exponovaná poloha
Extrémne umiestnenie
Zvýšené zaťaženie snehom
Vyššie účinky vetra

Technické vybavenia:

Miestne podmienky a ustanovenia:Test hnaného dažďa:

áno, mám od výrobcu podstrešnej fólie protokol, o funkčnej bezpečnosti použitých produktov,
pri skúške hnaného dažďa vrátane doplnkov (tesniacich pások pod kontralaty,
lepiacich pások, tesniacich hmôt atď.)

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky