Iskrová skúška a diagnostika strechy, projekt strechy

Produkty
V prípade potreby hĺbkovej diagnostiky strechy, odporúčame projekčnú kanceláriu EPISS s.r.o., ktorá Vám vypracuje odborné a expertízne posudky degradácie materiálov. Firma EPISS s.r.o. je špecializovaná na detekciu zatekania striech a má špičkové odborné vedomosti a dlhoročné skúsenosti s diagnostikovaním porúch strešných konštrukcií. Okrem použitia detekčných prístrojov, vykonajú v prípade potreby aj sondy do strešného plášťa a vypracujú možné riešenia na odstránenie porúch strešnej konštrukcie.Poskytujú aj vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavby, stavebné povolenie a realizáciu stavby. Poskytujú projekciu hlavne v oblasti: - striech budov (šikmé strechy, obytné podkrovia, ploché strechy bez ďalšieho využitia, ploché strechy účelové ako sú terasy, vegetačné strechy a parkoviská, - hydroizolácií spodnej stavby.


Môžete priamo kontaktovať projekčnú kanceláriu EPISS s.r.o

Ing. Stanislav Šutliak, PhD.
Skalická cesta č.10, 831 02 Bratislava
+421 904 232 847, info @ episs.sk
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky