Poradenstvo pre výber podstrešnej fólie, výpočet sklonu strechy

Konfigurátor pre určenie triedy tesnosti podstrešnej fólie.
Správne podstrešie zabezpečuje dlhodobú funkčnosť Vašej strechy.

Výpočet sklonu strechy:


Výška (a): mm 
Odvesna (b): mm 

Sklon prepony c (strechy): 0,00 ° = 0,00 %
Dĺžka prepony c (krokvy) :
mm

Sklon Vašej strechy: 

 ° Zadajte sklon Vašej strechy v rozsahu 7°- 80°

Bezpečný sklon Vašej strešnej krytiny: 

Nájdete ho v technickom liste Vašej strešnej krytiny.
Využívanie podkrovia na obytné účely:
áno, tepelná izolácia bude uložená medzi krokvami, alebo nad krokvami

Konštrukčné zvláštnosti:

Klimatické podmienky:

Technické vybavenia:

Miestne podmienky a ustanovenia:Test hnaného dažďa:

áno, mám od výrobcu podstrešnej fólie protokol, o funkčnej bezpečnosti použitých produktov,
pri skúške hnaného dažďa vrátane doplnkov (tesniacich pások pod kontralaty,
lepiacich pások, tesniacich hmôt atď.)

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky