Rekonštrukcia šikmej strechy

Latovanie strechy - výpočet a pripevnenie latovania

Poradenstvo > Latovanie strechy

Latovanie je vonkajšia časť strešnej konštrukcie, na ktorú sa pripevňuje, alebo ukladá strešná krytina.

Latovanie strechy

Odporúčajú sa suché, zdravé laty s hranami, s vlhkosťou maximálne do 22%. Obliny strešných lát sa tolerujú len smerom ku odkvapu.

Kontralaty sú pripevnené súbežne na krokvy. Umožňujú vytvoriť vzduchovú medzeru a prenášajú zaťaženie z latovania, na nosné prvky strešnej konštrukcie.

Na pripevnenie latovania je potrebné vypočítať:

- namáhanie klinca, alebo skrutky na vytiahnutie,

- správny počet a hrúbku klincov, alebo skrutiek,

- správnu dĺžku a hĺbku zatlčenia klincov, alebo hĺbka zavŕtania skrutiek

- osovú vzdialenosť klincov

Pre obvyklé strešné konštrukcie, sa pripevnenie latovania riadi Pokrývačskými pravidlami CSS. Používajú sa stavebné klince podľa STN 02 2825, alebo skrutky do dreva podľa STN 02 1810, STN 02 1812, STN 02 1814, STN 02 1815, STN 02 1824, alebo špeciálne konvexné klince s certifikátom o vhodnosti použitia.

Pre veterné a horské oblasti, pre budovy výšky nad 30 m, alebo strechy atypických konštrukcií, určí pripevnenie statik podľa normy STN 73 0035, STN 73 1701 a STN 73 2810. Statický výpočet únosnosti a spôsob pripevnenia latovania zohľadňuje zaťaženie strechy snehom, vetrom a vlastnou hmotnosťou podľa príslušných noriem.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky