Analýza a diagnostika strechy, posúdenie strechy

Diagnostika
V prípade potreby hĺbkovej diagnostiky, či posúdenia stavu strechy, odporúčame Cech strechárov Slovenska, ktorý Vám vypracuje odborné a expertízne posudenie strechy.
Profesionálni realizátori striech, ako členovia cechu, pripravujú Technicko-odborné stanoviská, ktoré sú výsledkom dlhoročných skúseností a odborných vedomostí členov. Tieto stanoviská vám poskytujú kvalitné a presné informácie o vašej streche, taktiž aj odborné poradenstvo či konzultačné služby týkajúce sa realizácie strešných konštrukcií.
Cech strechárov Slovenska je pripravený vám pomôcť a dohodnúť ďalší postup, vrátane možnosti obhliadky diela a písomného spracovania stanoviska. Technicko-odborné stanoviská sú spoplatnené v súlade s cenníkom a sú spracované s najvyšším možným profesionálnym prístupom. Cech navyše poskytuje odborné poradenstvo a služby týkajúce sa strešných konštrukcií.
Spoľahnite sa na Cech strechárov Slovenska, vašu expertnú pomoc v oblasti strech.


Kontakt: Cech strechárov Slovenska
Ivanská cesta 27, Bratislava, 821 04
+ 421 2 43 42 62 59
cechstrecharov@cechstrecharov.sk
Jaroslava Lintnerová, Vedúca Kancelárie CSS

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky