Prefabrikované dielce pre sériovú, modulárnu výstavbu.

Produkty
Prefabrikované dielce skracujú čas výstavby. Väčšina práce je vykonávaná v dielenských priestoroch a továrenských halách. Vďaka tomu sa minimalizujú časové straty a finančné náklady, ktoré nastávajú pri nevhodnom počasí na stavenisku.

Tiež nie je potrebné presúvať všetky stroje a vybavenie na stavenisko, čo predstavuje časové úspory. Zároveň kontrola kvality vo výrobe, je efektívnejšia a jednoduchšia.

Okrem výroby strešných dielcov, je možná výroba jednotlivých strešných komponetov, akými sú napríklad vikiere. Následne sa do strechy kotví presný modul vikiera a následne pokryje krytinou.

Pre skrátenie času výstavby v interiéroch, je možné vyrobiť sadrokartónovú konštrukciu s inštaláciami.

Dielce sa na stavbe poskladajú a predpripravená vodoinštalácia a elektroinštalácia sa pripája na jednom mieste.

Dielec môže byť rozoberateľný na menšie časti, aby sa minimalizovala náročnosť pri preprave na stavbu. Predpripravené časti sa na stavbe pospájajú a poskladajú, čo vo výsledku skracuje čas montáže na stavenisku.

Podmienkou prefabrikácie je sériová výroba rovnakých modulov. Časová náročnosť tvorby informačného modelu a príprava prototypu je finančne nákladná. Efektivita narastá až pri sériovej výrobe, väčšieho počtu rovnakých modulov. Táto metóda výroby sa vhodne uplatní pri modulárnej výstavbe bytových domov, nemocníc, ubytovní, alebo aj pri výstavbe väčšieho počtu rovnakých rodinných domov. Skrátka všade tam, kde je potrebné skrátiť čas výstavby.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky