Martin: Zrealizovali sme strešné žľaby a klampiarske práce
 
14.12.2021          
 
 
Martin: Práve realizujeme zateplenie a PVC izoláciu strechy
 
12.09.2021          
 
 
Bratislava: Zrealizovali sme sanáciu balkóna
 
21.07.2021