Bratislava: Zrealizovali sme vegetačnú, zelenú strechu
 
08.06.2021          
 
 
Bratislava: Práve realizujeme výmenu strešnej krytiny
 
29.04.2021          
 
 
Martin: Dokončili sme obytné podkrovie
 
02.04.2021