Poruchy na strechách. Pri kontrole a diagnostike striech sa stretávame s poruchami, ktoré spôsobujú vady a nefunkčnosť strechy.


Zanedbaná údržba strechy, poveternostné vplyvy, nesprávne použité materiály, majú za následok poruchy a nefunkčnosť striech.
Zverte strechu špecializovanej strechárskej firme. Včasnou rekonštrukciou strechy predídete nepredvídaným udalostiam a možným škodám.

Zanedbaná rekonštrukcia strechy:Tragédie vznikajúce zo svojvôle, nerešpektovania predpisov a nedbalosti bezpečnostných požiadaviek:Poruchy vplyvom zvýšeného zaťaženia vetrom:Nesprávny výber materiálov:


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky