Cech strechárov - Odborná realizácia strechy

Cech strechárov - Odborná realizácia strechy


Od roku 2013 sme členom profesného združenia Cechu strechárov Slovenska. Cech združuje nie len strechárov, ale aj cenné poznatky, technické postupy a upozorňuje na chyby, ktoré môžu nastať neodbornou montážou. Neodborné a amatérske riešenia majú nie len krátku životnosť, ale v niektorých prípadoch ohrozovali aj bezpečnosť obyvateľov domu.
Technické riešenia profesora Ing. Jozefa Oláha, PhD. sú uznávané odbornou verejnosťou na celom Slovensku aj v zahraničí. Bol ocenený za dlhodobý prínos v strechárskom obore, vysokú profesionalitu a odbornosť. Jeho celoživotné skúsenosti v strechárskom obore prekračujú nadnárodnú úroveň. Cech strechárov pravidelne organizuje prednášky a semináre, na ktorých sú odovzdávané strechárom praktické poznatky, vzácne skúsenosti a normatívne požiadavky pre strechy. Cech vydal súbor pokrývačských pravidiel, kde sú zoskupené rokmi overené postupy pre strešné konštrukcie. Pokrývačské pravidlá obsahujú aj technické výpočty pre správne dimenzovanie. Vďaka nim majú nové strechy dlhšiu životnosť a vyššiu kvalitu.

Našou povinnosťou je spĺňať kvalifikačné požiadavky, ktoré plynú z podmienok Cechu strechárov. Zúčastňujeme sa odborných školení a prednášok na témy zhotovenia striech. Tiež absolvujeme odborné školenia výrobcov strešných krytín a strešných doplnkov, ktoré organizujú dodávatelia a výrobcovia materiálov.

Pre vás to znamená, že získate vyššiu odbornosť, profesionalitu a spoľahlivú strechu.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky