StrechoStav odpovedá na otázky - Zateplenie a rekonštrukcie striech pre bytové domy

StrechoStav odpovedá na otázky

O nás
Potrebujem ku rekonštrukcii strechy projekt a stavebné povolenie?
– Povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri výmene strešnej krytiny na budove, ktorá nie je pamiatkou a pri udržiavacich prácach podľa § 56 Stavebného zákona 50/1976 Zb.
– Pokiaľ plánujete nadstavbu novej strechy, alebo podkrovia odporúčame na stavebnom úrade vopred prejednať Váš stavebný zámer. Zároveň odporúčame podať žiadosť o predbežné stanovisko od stavebného úradu, ku zamýšľanej stavebnej úprave. Posúdenie stavebného zámeru predstavuje súlad s územno-plánovacími dokumentáciami a koncepčnými zámermi. Uistíte sa, či je možnosť vykonať stavebné úpravy vo Vašom prípade tak, ako plánujete.
– Ohlásenie stavebnému úradu stačí pri jednoduchých úpravách, alebo prístavbách podľa § 55 odsek 2 Stavebného zákona 50/1976 Zb.
– Stavebné povolenie sa vyžaduje pri prístavbách,nadstavbách a stavebných úpravách podľa § 55 odsek 1 Stavebného zákona 50/1976 Zb.
– Ďalej vydanie stavebného povolenia, alebo ohlásenie stavby Vám zabezpečia aj projekčné kancelárie, ktoré vypracujú aj kompletnú dokumentáciu podľa stavebného zákona.

Ako rýchlo vykonáte obhliadku a zameranie strechy?
– Do 10 pracovných dní vykonáme obhliadku a zameranie strechy. Termín záleží od vyťaženosti technika. Obvykle vykonávame obhliadky do 3-4 dní od odoslania dopytu, ktorý nám možete zaslať cez formulár na úvodnej stránke.

Aký úžitok a pridanú hodnotu u Vás získam?
– Okrem kvality odvedenej práce, vykonávanej podľa noriem a technických predpisov získate odborný prístup. Celkový návrh rekonštrukcie strechy zostavíme podľa účelu využitia strechy.
– Vopred prepočítame, ako dlho budú trvať jednotlivé práce pri rekonštrukcii strechy. Z normohodín vopred určíme čas potrebný na realizáciu.
- Na základe prepočtov a skúseností pripravujeme prehľadný položkový rozpočet. U nás máte istotu, že realizáciu strechy dotiahneme do úspešného konca. Digitálnym 3D zakreslením a konfigurátormi predvídame, čo si rekonštrukcia strechy vyžaduje. Inovatívne plánovanie zefektívňuje prípravu materiálov, dodávateľov a pracovné činnosti pri rekonštrukciách, ktoré zahŕňajú množstvo úloh.
- Profesionálny prístup a naše dlhoročné skúsenosti Vám prinášajú kvalitnú strechu s dlhou životnosťou.

Podľa čoho počítate cenu strechy?
– Zásada pre výber technológie a určenia ceny, spočíva v uspokojení súčasných potrieb zákazníkov, v rovnováhe s ekonomikou a dopadom na životné prostredie. Súlad týchto troch pilierov a dosiahnutá rovnováha napĺňa cieľ udržateľného rozvoja. Cena je teda len jedným z parametrov.
– Pre presné ocenenie je potrebné vykonať prieskum a spracovať jednoznačné zadanie, ktoré určuje požiadavky a rozsah prác. Vylúčia sa tým nereálne očakávania. Následne sa ocení konkrétna technológia rekonštrukcie, alebo stavba novej strechy.
– Na celkovú cenu strechy má vplyv najmä použitá technológia, aktuálnosť cien a rozsah realizácie. Taktiež niektoré materiály a postupy, ktoré sa používali pred pár rokmi sú dnes vyspelejšie a zdokonalené. Ku nim je primeraná aj aktuálna cena.
– Naše ceny vyplývajú z aktuálnych cien práce, materiálov a súvisiacich nákladov. Ceny zahŕňajú súvisiace náklady na dodanie strechy v primeranej kvalite, s dodržaním montážnych postupov a noriem.
– Záväzný a úplný stavebný rozpočet zostavuje odborne spôsobilá osoba, definuje technologický postup a sumarizuje všetky aktuálne ceny a zeefektívňuje náklady na výstavbu. Pokiaľ stavebný rozpočet nepozná jednoznačný rozsah prác, nezahŕňa všetky náklady, ide len o nezáväzný orientačný prepočet.
– Tvorba záväzného rozpočtu a cenotvorby je povinnosťou stavebnej firmy, ktorá vykonala obhliadku a prieskum, má zostavené zadanie a požiadavky zákazníka, jednoznačne pozná technologický postup, ktorý oceňuje. Odporúčame za záväzné považovať najmä aktuálne rozpočty, ktoré pochádzajú od odborných strechárov a strechárske remeslo pravidelne vykonávajú. Špecializované strechárske firmy totiž najpresnejšie poznajú náklady na zrealizovanie strechy.

Ako sa zorientovať v kvalite strechárskych firiem?
– V súčasnosti sa zákazníci orientujú na dlhodobejšie riešenia. Nerozhodujú sa len podľa ceny a nehľadajú provizórne východisko (len aby strecha chvíľu netiekla). Zákazníci sú skúsenejší a vzdelanejší ako v minulosti. Požadujú odbornejšie, systémové a kvalitnejšie riešenia s dlhšou životnosťou. Sú pre nich dôležité aj tepelné izolácie, ktoré im neskôr prinášajú úspory na vykurovaní a šetria tým životné prostredie.
– Zákazníci požadujú fundované firmy, ktoré sa špecializujú na strechy. V živnostenskom, alebo obchodnom registri má špecializovaná firma zapísanú živnosť na klampiarske, pokrývačske, tesárske, izolatérske práce, alebo činnosť strechár.
– Našu firmu nájdete v Obchodnom registri StrechoStav, s.r.o.
– Pravidlom sú písomné zmluvy a zodpovedný prístup, aby investované peniaze do nesprávne vykonaných prác nemuseli zákazníci opätovne vynakladať, už po krátkom čase.
– Väčšina zákazníkov sa nenechá nalákať nízkou cenou, za ktorou sa často skrýva nezdravé šetrenie. Šetrenie na nesprávnych miestach, má za následok aj krátku životnosť strechy. Najnižšia cena často okrem šetrenia, neponúka žiaden iný benefit. Preto zákazníci najčastejšie siahajú po efektívnych riešeniach, kde sú vyvážené ich potreby, životnosť, cena a dopady na životné prostredie.

Ako rýchlo mi viete spracovať cenovú ponuku?
– Pre záväznú ponuku je potrebná obhliadka a zameranie strechy. Bežne do 14 dní spracujeme cenový rozpočet. Doba spracovania rozpočtu závisí od náročnosti projektu.
– Ak potrebujete rýchlo vedieť predbežnú, ale nezáväznú cenu strechy, využite konfigurátor na výpočet ceny.
– Pokiaľ sa jedná o zobytnenie podkrovia, je potrebné dať vypracovať projektovú dokumentáciu a na základe toho počítať záväznú ponuku.

Kde na to vziať?
- V súčasnej dobe najčastejšie zákazníci financujú strechu z bankových úverov, z pôžičiek zo ŠFRB, alebo z vlastných zdrojov.  
- Ak to konštrukcia strechy dovoľuje, môžeme rekonštrukciu rozdeliť na etapy. Napríklad každý rok zrekonštruujeme ucelenú časť strechy, aby náklady boli pre Vás ľahšie únosné.  
- Pokiaľ chcete zabezpečiť ekonomickú návratnosť odporúčame strechu zatepliť a znížiť tým energetickú náročnosť. Tým sa Vám dodatočne znížujú mesačné výdavky na energie.  
- Ušetrené financie Vám pomôžu pri splácaní úveru. Je výhodnejšie splácať vyšší úver a menej platiť za energie, nakoľko financie vynaložené na nákladné vykurovanie sa žiadnym spôsobom nezhodnocujú.  
- Ekonomická návratnosť nastane aj vytvorením obytného podkrovia pod strechou. Tým získate novú obytnú plochu, čím sa zároveň zvyšuje hodnotu Vášho domu. Obytné podkrovie môžete prenajímať, alebo využívať na bývanie. Zobytnenie podkrovia je úspornejšia voľba, v porovnaní s cenou bytu v meste.  

Ako dlho platí cenová ponuka?
– Štandardne ponuka platí 6 mesiacov. Ak sa rozhodnete neskôr, stačí si od nás vyžiadať aktualizáciu ponuky.

Prečo nerobíte na streche 10-12 hodín denne a aj cez víkendy?
– V slnečných letných mesiacoch pri teplotách nad 28°C, je práca na streche nemožná. V také dni pracujeme od skorého rána do obedňajších hodín.
– Zodpovedáme za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 BOZ. Tiež rešpektujeme právo na odpočinok pre každého pracovníka. Únava pracovníka, ktorý sa pohybuje na streche, vo výškach, by mohla znamenať ohrozenie zdravia, alebo aj života.
– Práce na strechách sú celkovo fyzicky náročné. Taktiež pracovať vo výškach nemôže každý človek. Vážme a chráňme si odborných strechárov, ktorých je na Slovensku nedostatok. Noví odborní strechári zrejme tak skoro neprídu.

Nemôžete zeefektívniť prácu strojmi a skrátiť čas realizácie?
– Pri strechárskych prácach používame profesionálne náradie. Pri prácach na streche je potrebná rada špecializovaného náradia. Pre výškové presuny materiálov používame stavebné výťahy a zdvíhaciu techniku.
– Strechárske remeslo si však vyžaduje vo väčšej miere technickú zručnosť a tvorivú remeselnú prácu. Kvalitné nástroje pri práci sú určite veľkým pomocníkom a očakávame, že táto oblasť sa bude ďalej rozvíjať a zlepšovať.

Akú strešnú krytinu si mám vybrať?
– U nás máte v ponuke viac ako 25 strešných krytín. Pre Vašu strechu vyberieme krytinu s vhodnými parametrami. Tvar krytiny, farebný odtieň RAL, alebo povrchovú úpravu si vyberiete Vy. Ak váhate medzi viacerými typmi strešných krytín, alebo ich povrchovými úpravami, radi prepočítame pre Vás cenové rozdiely, aby ste sa mohli správne rozhodnúť.
– Pripravili sme databázu strešných krytín, ktoré sú bežne dostupné na domácom trhu. Použite konfigurátor a vyberte si vhodnú krytinu pre Vašu strechu. Konfigurátor pre výber strešnej krytiny.

Aký materiál použiť na zateplenie, ak nemôžem dodržať hrúbku zateplenia?
– Požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti budov sa zvýšili. Zároveň existujú na trhu materiály, ktoré majú vyššie tepelnoizolačné vlastnosti. Takými sú napríklad PIR dosky, alebo sivý polystyrén. Pri nižšej hrúbke splnia požadované tepelnoizolačné vlastnosti. Viac si prečítajte v článku zateplenie plochej strechy.

Akú mám istotu, že bude strecha kvalitná?
– Vo vlastnom záujme sa snažíme o zodpovednú a kvalitnú montáž.
– Na novú strechu získate písomnú záruku.
– Montujeme certifikované materiály od overených výrobcov, ktorí sú etablovaní na Slovenskom trhu.
– Absolvujeme školenia pracovníkov, ktorý postupujú pri montáži podľa predpisov výrobcu.
– Naše skúsenosti preukazujú referencie a taktiež už 28 ročná tradícia realizácie striech.
– Taktiež máte právo na stavebný dozor, ktorý kontroluje našu prácu.

Neodfúkne nám strechu vietor?
– Používané kotviace prvky podliehajú statickým prepočtom, alebo dostatočne nadimenzovanému počtu a druhu klincov, alebo skrutiek. Spôsob kotvenia určujú pokrývačské pravidlá Cechu strechárov Slovenska, ďalej vykonané ťahové skúšky na streche a tiež montážne predpisy výrobcov materiálov.
– Na ukotvenie krovu šikmej strechy, uchytenie strešnej krytiny a ukotvenie tepelnej izolácie plochej strechy, je možnosť dohodnúť záruku, nad lehotu stanovenú zákonom.

Môžem si nakúpiť materiál sám a Vy dodáte len montáž?
– Je možný aj takýto spôsob realizácie strechy. Vlastný nákup materiálov je výhodný len v prípade, ak máte dostatok skúseností a kontaktov, aby bol zabezpečený na stavbe správny materiál a v potrebnom čase.
– Ak ste sa rozhodli pre vlastné nakúpenie materiálu, je na Vás zostaviť si zoznam materiálov, spotreby a prepočet potrebného množstva.
– V prípade nákupu nevhodných materiálov, alebo chybného množstva je potrebná náprava. Úspora v podobe väčších zliav môže nakoniec predstavovať zvyšené náklady v stovkách eur. Pribúdajú aj nové čakacie lehoty, pokiaľ ide o materiály na objednávku.
– V prípade čakacích lehôt na materiál vznikajú na stavbe prestoje pracovníkov, ktoré predstavujú zvýšené náklady na montáž. Ak zabezpečujeme materiál my, za prípadné prestoje nezodpovedáte.
– V mnohých prípadoch je potrebná preprava materiálov na stavbu. Tá sa častokrát zabezpečuje samostatne. Ak nemáte vlastné nákladné vozidlo, potrebujete externého prepravcu. Je potrebné zabezpečiť nákladné auto a počítať so zvýšenými nákladmi na dopravu.
– Ak dôjde ku vade materiálov, sami si vybavujete reklamáciu u predajcov, kde ste jednotlivé materiály nakupovali.

Koľko ušetríme zateplením strechy?
– Zateplené strechy vykazujú 20-30% úsporu z celkovej spotreby energií využitej na kúrenie.
– Zateplenie strechy v bytových domoch prinášajú najvyššiu úsporu bytom priamo pod strechou.
– Zateplenie strechy je investíciou, ktorá sa Vám postupne vráti vo forme šetrenia energií.
- Tepelná izolácia tiež znižuje prehrievanie bytov a izieb počas letných mesiacov.

Na čo mi je strecha, keď bývam na prízemí bytového domu?
– Strecha bytového domu je zo zákona spoločnou časťou domu. Ku každému bytu prislúcha podiel na spoločných častiach podľa spoluvlastníckeho podielu a veľkosti bytu. Údržba,rekonštrukcia a modernizácia je v záujme vlastníkov bytov, nakoľko má vplyv na celkovú životnosť a hodnotu bytového domu.
– Zatekajúca strecha, môže ohroziť statiku bytov. Bytový dom chátra, nakoľko zvlhnuté steny a stropy postupne podliehajú degradácii.
– Odsúvaním kompletnej rekonštrukcie zatekajúcej strechy vznikajú nové škody, ktorých dôsledkom sú ďalšie náklady.
– Pravidelná údržba, rekonštrukcia a modernizácia bytového domu je finančne menej náročná, ako neskôr znášať následky vážnych, rozsiahlych porúch. Náklady na odstránenie rozsiahlych statických porúch sú finančne veľmi náročné.

Ako sa rozhodnúť medzi plochou a šikmou strechou?
–  Záleží, aké parametre porovnávate a aké parametre sú pre Vás rozhodujúce. Z pohľadu ekonomiky rekonštrukcia plochej strechy so  zateplením, predstavuje asi polovicu nákladov oproti nadstavbe novej šikmej  strechy na bytovom dome. Avšak z podhľadu životnosti šikmá strecha, má až trojnásobne dlhšiu životnosť.
– Z pohľadu dlhodobej investície je sedlová strecha efektívnejšia. Sedlová strecha sa rekonštruuje každých 30-40 rokov. Pričom plochá strecha sa rekonštruuje každých 10-15 rokov. Zateplenie pod sedlovou strechou je možné jednoduchšie dodatočne zvyšovať. Pri plochých strechách je možné dodatočne zatepliť len v závislosti od výšky atikového muriva.
– Nevýhodou sedlovej strechy zostáva vyššia kúpna cena a časová príprava projektov a vydania stavebného povolenia.
– Tiež platí zásada, že pre budovy v chladných oblastiach s väčším množstvom snehových zrážok sa navrhujú šikmé sedlové strechy. Pre južnú oblasť sú vhodnejšie ploché strechy.

Viete opraviť strechu, aby nám netiekla?
– Po diagnostike poruchy vieme vykonať aj lokálne opravy. Odporúčame aj údržbu strechy, aby sa preventívne predchádzalo poruchám strechy.
– V prípade, že sa opakuje na strecha potreba lokálnych opráv na nových miestach, odporúčame prístúpiť ku kompletnej rekonštrukcii strechy.

Viete nám na schôdzi vlastníkov predniesť informácie o postupoch pri realizácii strechy?
– Áno, na požiadanie prednesieme jednotlivé postupy a radi zodpovieme otázky vlastníkov.

Čo nám strecha prinesie?
– Zbaví Vás zatekania.
– Chráni vás pred dažďom, snehom, vetrom, horúčavou a inými nepriazňami počasia.
– Zkvalitňuje Vaše bývanie.
– Zhodnotí vašu nehnuteľnosť.
– Kompletným zateplením budovy a strechy sa odstráni kondenzovanie a vlhkosť zo stien a stropov.
– Zateplenie strechy znižuje v letných mesiacoch prehrievanie a v zime úniku tepla z bytov.
– Pravidelnou údržbou a opravami strechy, sa zabráni schátraniu budovy.
 
Hlavná stránka | Kde robíme | Produkty | Cena strechy | O nás | Kontakt | Hlavná mapa stránky
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky