StrechoStav odpovedá na Vaše otázky - Strechy Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Žilinský, Nitriansky kraj - Zateplenie a rekonštrukcie striech pre bytové domy - StrechoStav, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

StrechoStav odpovedá na Vaše otázky

O nás
Ako rýchlo vykonáte obhliadku a zameranie strechy v cene 49,- €?
– Najneskôr do 10 pracovných dní vykonáme obhliadku a zameranie strechy. Termín záleží od vyťaženosti technika. Obvykle vykonávame obhliadky do 3-4 dní od odoslania objednávky, ktorý vypíšete cez formulár na úvodnej stránke. Poplatok 49,- €neplatí ak ide o bytový dom, panelák, alebo výrobno-skladovú halu.

Aký úžitok a pridanú hodnotu u Vás získam?
– Okrem kvality odvedenej práce, vykonávanej podľa noriem a technických predpisov získate odborný prístup. Celkový návrh rekonštrukcie strechy zostavíme podľa účelu využitia strechy.
– U nás dopredu viete, ako dlho bude trvať rekonštrukcia strechy. Z normohodín vopred určíme čas potrebný na realizáciu. Vy si tak môžete lepšie organizovať a plánovať svoj čas.
- Na základe kalkulačných vzorcov a skúseností pripravujeme prehľadný položkový rozpočet. U nás máte istotu, že realizáciu strechy dotiahneme do úspešného konca. Elektronickým spracovaním predvídame, čo si rekonštrukcia strechy vyžaduje. Inovatívne plánovanie poskytuje racionalizáciu a zefektívnenie činnosti pri zložitých rekonštrukciách, ktoré zahŕňajú množstvo úloh.
- Profesionálny prístup a naše dlhoročné skúsenosti Vám prinášajú kvalitnú strechu s dlhou životnosťou.

Ako rýchlo mi viete spracovať cenovú ponuku?
– Pre záväznú ponuku je potrebná obhliadka a zameranie strechy. Najneskôr do 14 dní spracujeme cenový rozpočet. Doba spracovania rozpočtu závisí od náročnosti projektu. Jednoduché rozpočty obvykle spracovávame do 3 dní.
– Ak potrebujete rýchlo vedieť predbežnú cenu strechy, využite konfigurátor na výpočet ceny.

Ako dlho platí cenová ponuka?
– Štandardne ponuka platí 6 mesiacov. Ak sa rozhodnete neskôr, stačí si od nás vyžiadať aktualizáciu ponuky.

Akú strešnú krytinu si mám vybrať?
– Pripravili sme databázu strešných krytín, ktoré sú bežne dostupné na domácom trhu. Použite konfigurátor a vyberte si krytinu pre Vašu strechu. Konfigurátor výberu strešnej krytiny.

Aký materiál použiť na zateplenie, ak nemôžem dodržať hrúbku zateplenia?
– Tepelnotechnická norma zvýšila požiadavku na tepelnoizolačné vlastnosti budov. Zároveň sú na trhu materiály, ktoré majú vyššie tepelnoizolačné vlastnosti ako napr. PIR dosky. Pri takmer polovičnej hrúbke zateplenia sú splnené tepelnotechnické požiadavky. Viac si prečítajte v článku zateplenie plochej strechy.

Akú mám istotu, že bude strecha kvalitná?
– Vo vlastnom záujme sa snažíme o svedomitú a kvalitnú montáž.
– Na novú strechu získate písomnú záruku.
– Montujeme certifikované materiály od overených výrobcov, ktorí sú etablovaní na Slovenskom trhu.
– Absolvujeme školenia pracovníkov, ktorý postupujú pri montáži podľa predpisov výrobcu.
– Naše skúsenosti preukazujú referencie a taktiež už 28 ročná tradícia realizácie striech.
– Taktiež máte právo na stavebný dozor, ktorý kontroluje našu prácu.

Ponúkli mi inde strechu lacnejšie, ak sa dohodneme "bez faktúry". Je aj u Vás táto možnosť?
– U zhotoviteľa, ktorý navrhne objednávateľovi „urobme to bez papierov, bude to lacnejšie“ (zmluva, faktúra) sa dá predpokladať neserióznosť pri neskoršom uplatnení oprávnených nárokov objednávateľa (vrátenie zálohy pri odstúpení od zmluvy, oprava reklamovaných vád) a tieto budú nevymáhateľné. Podnikanie bez živnostenského oprávnenia je trestný čin. Osoby, ktoré konajú takýmto spôsobom riskujú. Často preto, že im nebolo živnostenské oprávnenie udelené z dôvodu, že neboli bezúhonné alebo nemali potrebnú kvalifikáciu. (Zdroj: SOI https://www.soi.sk/sk/najcastejsie-otazky.soi)
– Nezodpovedné konanie Vás môže stáť naviac aj o tisíce eur.
– Ak platíte vopred peniaze "bez faktúry", máte nulovú možnosť domáhať sa ich vrátenia, ak Vám strechu nezrealizuje.
– Ak čerpáte peniaze z úveru, alebo zo stavebného sporenia, nemáte možnosť dokladovať v banke účel použitia úveru.
– Ak budete neskôr nehnuteľnosť predávať, nemáte možnosť vydokladovať zaplatenú cenu za strechu. Teda vo výsledku zaplatíte vyššiu daň z predaja nehnuteľnosti.
– Práce bez papiera svedčia o neprofesionalite, nedostatočných vedomostiach, nízkych praktických schopnostiach a neznalosti technologických postupov. Ak firma obchádza základné povinnosti, zrejme nebude svedomite vykonávať ani kvalitnú prácu na Vašej streche.
– Hrozí riziko, že Vašu strechu začne a nemusí nikdy dokončiť. Ak montážnikom chýba oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, môžu byť kedykoľvek trestne stíhaný a Vaša strecha ostane nedokončená, v horšom prípade otvorená bez krytiny.
– Tiež prichádzate o záruky na montáž. Vyvodiť právnu zodpovednosť za vady je v takejto situácii nemožné.
– Rovnako prichádzate aj o záruky na materiály, nakoľko výrobca pri reklamácii zistí, že materiál nebol montovaný v súlade s montážnymi predpismi.
– Takáto nelegálna zárobková činnosť je krátkodobá. Záručných opráv sa teda v budúcnosti nedomôžete.
– Nelegálne podnikanie devalvuje strechárske povolanie a prácu profesionálov, ktorí vykonávajú svoju činnosť svedomite a zákonným spôsobom.

Čo ak nám strechu odfúkne vietor?
– Používané kotviace prvky podliehajú statickým prepočtom. Spôsob kotvenia je dlhodobo overený a vykonávaný v súlade s montážnymi predpismi výrobcov materiálov.
– Na ukotvenie krovu šikmej strechy, uchytenie strešnej krytiny a ukotvenie tepelnej izolácie plochej strechy, získate 10 ročnú písomnú záruku.

Môžem si nakúpiť materiál sám a Vy dodáte len montáž?
– Je možný aj takýto spôsob realizácie strechy. Vlastný nákup materiálov je výhodný len v prípade, ak máte dostatok skúseností a kontaktov, aby bol zabezpečený na stavbe správny materiál a v potrebnom čase.
– Predtým je vhodné si uvedomiť aj rozdiel medzi nákupnou cenou a obstarávacou cenou. Obstarávacia cena materiálov zahŕňa stratné resp. odrezky, dopravu materiálu na stavbu a prácu s obstaraním materiálu. Preto obstarávacia cena je vždy vyššia. Nákupná cena materiálov je nižšia a je na prvý pohľad lákavé nakupovať si materiál sám. Avšak nákupná cena nikdy nie je konečnou cenou, ktorú stojí zabudovaný materiál na stavbe. Konečná cena materiálu na stavbe je obstarávacia, ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s obstaraním.
– Ak ste sa rozhodli pre vlastné nakúpenie materiálu, je na Vás zostaviť si zoznam materiálov, spotreby a prepočet potrebného množstva.
– V prípade nákupu nevhodných materiálov, alebo chybného množstva je potrebná náprava. Úspora v podobe väčších zliav môže nakoniec predstavovať zvyšené náklady v stovkách eur. Pribúdajú aj nové čakacie lehoty, pokiaľ ide o materiály na objednávku.
– V prípade čakacích lehôt na materiál vznikajú na stavbe prestoje pracovníkov, ktoré predstavujú zvýšené náklady na montáž. Ak zabezpečujeme materiál my, za prípadné prestoje nezodpovedáte.
– V mnohých prípadoch je potrebná preprava materiálov na stavbu. Tá sa častokrát zabezpečuje samostatne. Ak nemáte vlastné nákladné vozidlo, potrebujete externého prepravcu. Je potrebné zabezpečiť nákladné auto a počítať so zvýšenými nákladmi na dopravu.
– Ak dôjde ku vade materiálov, sami si vybavujete reklamáciu u predajcov, kde ste jednotlivé materiály nakupovali.

Koľko ušetríme zateplením strechy?
– Zateplené strechy vykazujú 20-30% úsporu z celkovej spotreby energií využitej na kúrenie.
– Zateplenie strechy v bytových domoch prinášajú najvyššiu úsporu bytom priamo pod strechou.
– Zateplenie strechy je investíciou, ktorá sa Vám postupne vráti vo forme šetrenia energií.
- Tepelná izolácia tiež znižuje prehrievanie bytov a izieb počas letných mesiacov.

Na čo mi je strecha, keď bývam na prízemí bytového domu?
– Strecha bytového domu je zo zákona spoločnou časťou domu. Ku každému bytu prislúcha podiel na spoločných častiach podľa spoluvlastníckeho podielu a veľkosti bytu. Údržba,rekonštrukcia a modernizácia je v záujme vlastníkov bytov, nakoľko má vplyv na celkovú životnosť a hodnotu bytového domu.
– Zatekajúca strecha, môže ohroziť statiku bytov, nakoľko zvlhnuté steny a stropy postupne podliehajú degradácii.
– Oddiaľovaním rekonštrukcie zatekajúcej strechy vznikajú nové škody, ktorých dôsledkom sú ďalšie náklady.
– Existujú aj prípady, kde neudržiavaním bytového domu došlo k znemožneniu bývania. Pravidelná údržba, rekonštrukcia a modernizácia bytového domu je finančne menej náročná, ako šetriť financie a znášať následky vážnych, rozsiahlych porúch. Náklady na odstránenie rozsiahlych statických porúch bytového domu sú často finančne náročné.

Ako sa rozhodnúť medzi plochou a šikmou strechou?
–  Zvážte, čo od šikmej strechy očakávate. Rekonštrukcia plochej strechy so  zateplením, predstavuje asi polovicu nákladov oproti nadstavbe novej šikmej  strechy na bytovom dome. Avšak na druhej strane šikmá strecha, má až trojnásobne dlhšiu životnosť.
– Z pohľadu dlhodobej investície je sedlová strecha efektívnejšia. Sedlová strecha sa rekonštruuje každých 30-40 rokov. Pričom plochá strecha sa rekonštruuje každých 10-15 rokov. Navyše zateplenie pod sedlovou strechou je možné kedykoľvek dodatočne zvyšovať.
– Nevýhodou sedlovej strechy zostáva vyššia kúpna cena a časová príprava pre vybavenie stavebného povolenia.
– Tiež platí zásada, že pre budovy v chladných oblastiach s väčším množstvom snehových zrážok sa navrhujú šikmé sedlové strechy. Pre južnú oblasť sú vhodnejšie ploché strechy.

Nestačí len opraviť strechu aby nám chvíľu netiekla?
– Lokálne opravy sú krátkodobým riešením.
– Investovanie do malých krátkodobých opráv je neefektívne. Ak krytina strechy končí vo svojej životnosti začnú sa objavovať nové miesta zatekania. Dlhodobým riešením je prístúpiť ku kompletnej rekonštrukcii strechy.

Kde na to vziať?
- V súčasnej dobe najčastejšie zákazníci financujú strechu z bankových úverov, štátneho fondu rozvoja bývania, alebo stavebného sporenia.  

Viete nám na schôdzi vlastníkov predniesť informácie o postupoch pri realizácii strechy?
– Áno, na požiadanie prednesieme jednotlivé postupy a radi zodpovieme otázky vlastníkov.

Čo nám strecha prinesie?
– Zbaví Vás zatekania.
– Chráni vás pred dažďom, snehom, vetrom, horúčavou a inými nepriazňami počasia,
– Zkvalitňuje Vaše bývanie
– Zhodnotí Vašu nehnuteľnosť
– Kompletným zateplením budovy a strechy sa odstráni kondenzovanie a vlhkosť zo stien a stropov.
– Zateplenie strechy znižuje v letných mesiacoch prehrievanie a v zime úniku tepla z bytov.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky