StrechoStav odpovedá na Vaše otázky - Strechy Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Žilinský, Nitriansky kraj - Zateplenie a rekonštrukcie striech pre bytové domy - StrechoStav, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

StrechoStav odpovedá na Vaše otázky

O nás
Ako rýchlo vykonáte obhliadku a zameranie strechy?
– Do 10 pracovných dní vykonáme obhliadku a zameranie strechy. Termín záleží od vyťaženosti technika. Obvykle vykonávame obhliadky do 3-4 dní od odoslania dopytu, ktorý nám možete zaslať cez formulár na úvodnej stránke.

Aký úžitok a pridanú hodnotu u Vás získam?
– Okrem kvality odvedenej práce, vykonávanej podľa noriem a technických predpisov získate odborný prístup. Celkový návrh rekonštrukcie strechy zostavíme podľa účelu využitia strechy.
– Vopred prepočítame, ako dlho budú trvať jednotlivé práce pri rekonštrukcii strechy. Z normohodín vopred určíme čas potrebný na realizáciu.
- Na základe kalkulačných vzorcov a skúseností pripravujeme prehľadný položkový rozpočet. U nás máte istotu, že realizáciu strechy dotiahneme do úspešného konca. Digitálnym 3D zakreslením a konfigurátormi predvídame, čo si rekonštrukcia strechy vyžaduje. Inovatívne plánovanie zefektívňuje prípravu materiálov, dodávateľov a pracovné činnosti pri rekonštrukciách, ktoré zahŕňajú množstvo úloh.
- Profesionálny prístup a naše dlhoročné skúsenosti vám prinášajú kvalitnú strechu s dlhou životnosťou.

Nemôžete zeefektívniť prácu strojmi a skrátiť čas na strechách automatizáciou?
– Strechárske remeslo si vyžaduje najmä manuálnu zručnosť a tvorivú remeselnú prácu, ktorú by bolo obtiažne automatizovať.
– Automatizácia je súčasťou dnešnej doby a určite má význam pri opakujúcich, jednotvárnych činnostiach vo výrobe, prípadne v administratíve pomocu kvalitných softwarov.
– Pri výstavbe inžinierskych a pozemných stavieb sú stroje nenahraditeľným pomocníkom najmä pri zemných, betonárskych prácach, ktoré zastúpia ťažkú fyzickú prácu. Tiež existujú stroje, ktoré dokážu ukladať tehly pri výstavbe nových budov. Avšak už omietky, obklady, dlažby a ďalšie činnosti sa zrejme nezaobídu bez práce murára. Tvorivá remeselná práca je neautomatizovateľná.
– Strechárska profesia je vo väčšine prípadov o atypickej práci. Nejde o opakovanú jednotvárnu činnosť. Strechy majú členitý tvar, cez strechu prechádzajú na rôznych miestach komíny, odvetrania, alebo sa strecha dotýka a napája na murivo.
– Každá strecha je v podstate prototyp. Existuje rada typizovaných polotovarov pre strechy, ktoré je možné kombinovať. Avšak detaily na streche je potrebné opracovať, prispôsobiť krytinu, oplechovať presnými tvarmi a rozmermi oplechovaní. Pri stavbe krovu sa väčšina krokiev sa opracováva na potrebné miery, priamo na stavbe. Pri rekonštrukciách často dochádza aj ku potrebe nových prác, ktorými sa odstraňujú predošlé závady. Predvídať a automatizovať všetkú strechársku prácu pri rekonštrukciách nebude tak skoro možné.

Ako rýchlo mi viete spracovať cenovú ponuku?
– Pre záväznú ponuku je potrebná obhliadka a zameranie strechy. Najneskôr do 14 dní spracujeme cenový rozpočet. Doba spracovania rozpočtu závisí od náročnosti projektu. Jednoduché rozpočty obvykle spracovávame do 3 dní.
– Ak potrebujete rýchlo vedieť predbežnú cenu strechy, využite konfigurátor na výpočet ceny.

Ako dlho platí cenová ponuka?
– Štandardne ponuka platí 6 mesiacov. Ak sa rozhodnete neskôr, stačí si od nás vyžiadať aktualizáciu ponuky.

Akú strešnú krytinu si mám vybrať?
– Pripravili sme databázu strešných krytín, ktoré sú bežne dostupné na domácom trhu. Použite konfigurátor a vyberte si krytinu pre Vašu strechu. Konfigurátor výberu strešnej krytiny.

Aký materiál použiť na zateplenie, ak nemôžem dodržať hrúbku zateplenia?
– Tepelnotechnická norma zvýšila požiadavku na tepelnoizolačné vlastnosti budov. Zároveň sú na trhu materiály, ktoré majú vyššie tepelnoizolačné vlastnosti ako napr. PIR dosky. Pri takmer polovičnej hrúbke zateplenia sú splnené tepelnotechnické požiadavky. Viac si prečítajte v článku zateplenie plochej strechy.

Akú mám istotu, že bude strecha kvalitná?
– Vo vlastnom záujme sa snažíme o svedomitú a kvalitnú montáž.
– Na novú strechu získate písomnú záruku.
– Montujeme certifikované materiály od overených výrobcov, ktorí sú etablovaní na Slovenskom trhu.
– Absolvujeme školenia pracovníkov, ktorý postupujú pri montáži podľa predpisov výrobcu.
– Naše skúsenosti preukazujú referencie a taktiež už 28 ročná tradícia realizácie striech.
– Taktiež máte právo na stavebný dozor, ktorý kontroluje našu prácu.

Neodfúkne nám strechu vietor?
– Používané kotviace prvky podliehajú statickým prepočtom. Spôsob kotvenia je dlhodobo overený a vykonávaný v súlade s montážnymi predpismi výrobcov materiálov.
– Na ukotvenie krovu šikmej strechy, uchytenie strešnej krytiny a ukotvenie tepelnej izolácie plochej strechy, získate 10 ročnú písomnú záruku.

Môžem si nakúpiť materiál sám a Vy dodáte len montáž?
– Je možný aj takýto spôsob realizácie strechy. Vlastný nákup materiálov je výhodný len v prípade, ak máte dostatok skúseností a kontaktov, aby bol zabezpečený na stavbe správny materiál a v potrebnom čase.
– Predtým je vhodné ozrejmiť rozdiel medzi nákupnou cenou a obstarávacou cenou. Obstarávacia cena materiálov zahŕňa stratné resp. odrezky, dopravu materiálu na stavbu a prácu nákupcu s obstaraním materiálu. Preto obstarávacia cena je vždy vyššia oproti nákupnej. Často je na prvý pohľad lákavé nakupovať si materiál sám. Avšak nákupná cena nie je konečnou cenou, ktorú stojí zabudovaný materiál na stavbe. Konečná cena materiálu na stavbe je obstarávacia, ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s obstaraním.
– Ak ste sa rozhodli pre vlastné nakúpenie materiálu, je na Vás zostaviť si zoznam materiálov, spotreby a prepočet potrebného množstva.
– V prípade nákupu nevhodných materiálov, alebo chybného množstva je potrebná náprava. Úspora v podobe väčších zliav môže nakoniec predstavovať zvyšené náklady v stovkách eur. Pribúdajú aj nové čakacie lehoty, pokiaľ ide o materiály na objednávku.
– V prípade čakacích lehôt na materiál vznikajú na stavbe prestoje pracovníkov, ktoré predstavujú zvýšené náklady na montáž. Ak zabezpečujeme materiál my, za prípadné prestoje nezodpovedáte.
– V mnohých prípadoch je potrebná preprava materiálov na stavbu. Tá sa častokrát zabezpečuje samostatne. Ak nemáte vlastné nákladné vozidlo, potrebujete externého prepravcu. Je potrebné zabezpečiť nákladné auto a počítať so zvýšenými nákladmi na dopravu.
– Ak dôjde ku vade materiálov, sami si vybavujete reklamáciu u predajcov, kde ste jednotlivé materiály nakupovali.

Koľko ušetríme zateplením strechy?
– Zateplené strechy vykazujú 20-30% úsporu z celkovej spotreby energií využitej na kúrenie.
– Zateplenie strechy v bytových domoch prinášajú najvyššiu úsporu bytom priamo pod strechou.
– Zateplenie strechy je investíciou, ktorá sa Vám postupne vráti vo forme šetrenia energií.
- Tepelná izolácia tiež znižuje prehrievanie bytov a izieb počas letných mesiacov.

Na čo mi je strecha, keď bývam na prízemí bytového domu?
– Strecha bytového domu je zo zákona spoločnou časťou domu. Ku každému bytu prislúcha podiel na spoločných častiach podľa spoluvlastníckeho podielu a veľkosti bytu. Údržba,rekonštrukcia a modernizácia je v záujme vlastníkov bytov, nakoľko má vplyv na celkovú životnosť a hodnotu bytového domu.
– Zatekajúca strecha, môže ohroziť statiku bytov, nakoľko zvlhnuté steny a stropy postupne podliehajú degradácii.
– Oddiaľovaním rekonštrukcie zatekajúcej strechy vznikajú nové škody, ktorých dôsledkom sú ďalšie náklady.
– Pravidelná údržba, rekonštrukcia a modernizácia bytového domu je finančne menej náročná, ako šetriť financie a znášať následky vážnych, rozsiahlych porúch. Náklady na odstránenie rozsiahlych statických porúch bytového domu sú často finančne náročné.

Ako sa rozhodnúť medzi plochou a šikmou strechou?
–  Záleží, čo od šikmej strechy očakávate. Rekonštrukcia plochej strechy so  zateplením, predstavuje asi polovicu nákladov oproti nadstavbe novej šikmej  strechy na bytovom dome. Avšak na druhej strane šikmá strecha, má až trojnásobne dlhšiu životnosť.
– Z pohľadu dlhodobej investície je sedlová strecha efektívnejšia. Sedlová strecha sa rekonštruuje každých 30-40 rokov. Pričom plochá strecha sa rekonštruuje každých 10-15 rokov. Zateplenie pod sedlovou strechou je možné jednoduchšie dodatočne zvyšovať. Pri plochých strechách je možné dodatočne zatepliť len v závislosti od výšky atikového muriva.
– Nevýhodou sedlovej strechy zostáva vyššia kúpna cena a časová príprava pre vybavenie stavebného povolenia.
– Tiež platí zásada, že pre budovy v chladných oblastiach s väčším množstvom snehových zrážok sa navrhujú šikmé sedlové strechy. Pre južnú oblasť sú vhodnejšie ploché strechy.

Viete opraviť strechu, aby nám netiekla?
– Po diagnostike poruchy vieme vykonať aj lokálne opravy. Odporúčame aj údržbu strechy, aby sa preventívne predchádzalo poruchám strechy.
– V prípade, že sa opakuje na strecha potreba lokálnych opráv na nových miestach, odporúčame prístúpiť ku kompletnej rekonštrukcii strechy.

Kde na to vziať?
- V súčasnej dobe najčastejšie zákazníci financujú strechu z bankových úverov, štátneho fondu rozvoja bývania, alebo stavebného sporenia.  

Viete nám na schôdzi vlastníkov predniesť informácie o postupoch pri realizácii strechy?
– Áno, na požiadanie prednesieme jednotlivé postupy a radi zodpovieme otázky vlastníkov.

Čo nám strecha prinesie?
– Zbaví Vás zatekania.
– Chráni vás pred dažďom, snehom, vetrom, horúčavou a inými nepriazňami počasia,
– Zkvalitňuje Vaše bývanie
– Zhodnotí vašu nehnuteľnosť
– Kompletným zateplením budovy a strechy sa odstráni kondenzovanie a vlhkosť zo stien a stropov.
– Zateplenie strechy znižuje v letných mesiacoch prehrievanie a v zime úniku tepla z bytov.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky